Op donderdag 9 juni a.s. organiseert SAS samen met Finaps het event: 'Een Datagedreven Gemeente in de Praktijk' van dashboard naar decisionboar.
Close
Van dashboard naar
Decisionboard
Bekijk de introvideo

Binnen 3 maanden datagedreven werken voor gemeenten.

Wat is het?
Het SAS Decisionboard maakt datagedreven werken toegankelijk voor alle afdelingen van gemeenten
In de huidige maatschappij hebben we te maken met een toenemend aantal complexe vraagstukken binnen de gemeente. Door onder andere een groeiende bevolking en vergrijzing wordt het moeilijker om overzicht te behouden op onderwerpen zoals sociaal domein, ondermijning en scholen. Bestuurders willen meer grip krijgen op kwesties die in elkaar grijpen en er is steeds meer behoefte aan een snel inzicht in trends, om te kunnen reageren, anticiperen en om betere beslissingen te maken voor de wijk, de stad en de burgers.

De laatste maanden hebben SAS Analytics en Finaps zich gebogen over bovengenoemde uitdagingen binnen de gemeentemarkt. Omdat we beide als bedrijf gericht zijn op innovatieve, toekomstgerichte oplossingen en streven naar een data gedreven manier van werken, werd het decisionboard bedacht als stap voor het bestaande SAS-gemeentemodel.

Stel dat je direct kunt zien welke meldingen er zijn bij onderwerpen zoals sociaal domein, ondermijning en scholen. Met het decisionboard kun je deze inzichten bij elkaar brengen, waardoor de gemeente sneller en beter gefundeerd een strategie kan bepalen.
Waarom is het zo bijzonder?
Voorspellen d.m.v. kunstmatige intelligentie
Met het decisionboard worden dashboards gecombineerd met de meer geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie, om niet alleen inzichten te geven over de huidige staat van de data, maar ook vooruit te kijken en voorspellingen te doen.

Het resultaat is niet alleen een oplossing die overzicht en voorspellend vermogen biedt, maar een nieuwe manier van werken, gericht op het oplossen van de huidige problemen binnen de gemeente. Dit zorgt niet alleen voor een efficiëntere strategie, maar ook voor een veiligere samenleving.

Datagedreven werken is geen concept dat je even inkoopt, wij leveren dan ook niet via de pakketjesbezorger, maar helpen gemeente gedurende het traject, onze betrokkenheid blijft tijdens het hele ontwikkelproces.

'Gemeenten zullen aan de slag moeten met analyses en dat is nog best complex. Het vereist veel meer interactie tussen afdelingen, vakspecialisten en IT-ers. Zij zullen samen optrekken, bepalen welke vraagstukken ze op gaan lossen en welke data en tooling nodig zijn om te kunnen analyseren, voorspellen en beslissen. Een data scientist kan iets heel moois bouwen, maar liever hebben wij iets waar de veiligheidsadviseur of de buurtteam-manager mee kan werken.'

Hoe ga je aan de slag?
In 3 maanden datagedreven werken met de startup service van Finaps
Om gemeenten kennis te laten maken met het decisionboard en datagedreven werken hebben wij een startup service in het leven geroepen waarin wij drie maanden intensief begeleiding bieden in de vorm van dashboard implementatie en trainingen. Hierbij wordt een introductie gegeven in het concept van data gedreven werken binnen een gemeente. Van tevoren wordt gekeken naar de belangrijkste problemen en thema's en aan de hand hiervan worden enkele standaard of custom dashboards geïmplementeerd. Binnen de drie maanden worden meerdere momenten georganiseerd om te reflecteren op de status en het proces. Aan het eind wordt gekeken naar het resultaat en kan een plan voor verdere implementatie worden opgesteld.

Wij gaan graag het gesprek aan met betrokkenen binnen de gemeenten, over welke problemen worden ervaren, waar winst gehaald kan worden met data en hoe het decisionboard past binnen de huidige structuur. Ons doel, samen een eerste stap zetten naar een data gedreven gemeente die gericht is op de toekomst.
Wil je het decisionboard in actie zien of een live demo aanvragen zodat je zelf de mogelijkheden kunt ervaren, klik dan op de onderstaande button. Meer lezen over de subdomeinen van het decisionboard? Druk dan op lees meer.

Thema's

Bewoning
Gemeenten hebben hebben steeds minder grip en overzicht op de woningmarkt waardoor er praktijken ontstaan zoals illegaal verhuur, drugscriminaliteit, overbewoning en leegstand. Benieuwd hoe het decisionboard dit oplost? Klik dan op 'lees meer'

lees meer
Sociaal Domein
In dit complexe domein waarin heel veel gebeurt is het ingewikkeld om het overzicht te houden, de gevolgen hiervan zijn: achterblijvende zorg, onvoldoende zicht onstane problematiek en overbodig lange wachtlijsten. Benieuwd naar hoe het decisionboard zorgt voor overzicht in een van de meest complexe domeinen? Klik dan op 'lees meer'

lees meer
Ondermijning
Overzicht houden op ondermijning is voor gemeenten lastig door onderwerpen als: toenemende criminaliteit en digitalisering. Het gevolg hiervan is verminderde veiligheid voor de burgers. Benieuwd hoe het decisionboard ondermijning een halt toe roept? Klik dan op 'lees meer'
lees meer
Scholen
De kwaliteit van het onderwijs is de afgelopen jaren achteruitgegaan dit heeft te maken met onder andere: stijgende werkdruk, het leraren tekort en toenemende taalachterstand. Benieuwd hoe het decisionboard deze achteruitgang probeert tegen te gaan? Klik dan op 'lees meer'
lees meer
Verwijsindex Applicatie
Door de hoge werkdruk en complexiteit van de diensten binnen de gemeente is het moeilijk om werkzaamheden goed af te kunnen stemmen met collega's. Toch is juist deze afstemming vaak de sleutel om efficiënter te kunnen handelen. Benieuwd wat voor oplossing het decisionboard hiervoor biedt? klik dan op 'lees meer'
lees meer

Artikelen

Openbare ruimte te belangrijk om te verwaarlozen
Met de aanpak van SAS – met datasturing en een multidisciplinaire aanpak - kan een gemeente zowel bezuinigen als het onderhoud op niveau houden en een proactieve houding en uitstraling hebben.
lees meer
Decisionboard van SAS helpt armoede te voorspellen
Proactief aan de slag met armoedesignalering. Ga er maar aan staan. De herziening van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening geeft gemeenten sinds begin dit jaar een pittige extra taak in het toch al uitdagende sociaal domein. Feitelijk vraagt de nieuwe wet om armoede beter te gaan voorspellen. Maar hoe krijg je zicht op dreigende armoede in je gemeente? Hoe kom je aan betrouwbare en relevante signalen en data? SAS helpt zoeken én voorspellen.
lees meer
Van Dashboard naar decision board
SAS introduceert een nieuw fenomeen bij gemeenten: het decisionboard, de grotere broer van het dashboard. Dashboards geven zicht en grip op vandaag, decisionboards geven zicht en grip op de toekomst. Het instrument vereist wel een multidisciplinaire aanpak bij een gemeente, zegt Andre van der Meer, adviseur Overheden bij SAS.
lees meer
Energietransitie:
SAS helpt bij feiten en fabels. De feiten op een rij…
lees meer
Geen "rat in the kitchen" met het Decisionboard van SAS
Vuilnis trekt vuilnis aan, vuilnis trekt ongedierte aan, meeuwen trekken de zakken open, de buurt verloedert en zie er maar eens grip op te krijgen.
lees meer