Bekijk het Decisionboard live in actie
Close
SAS Decisionboard

Binnen 3 maanden datagedreven werken voor gemeenten.

Het SAS Decisionboard maakt datagedreven werken toegankelijk voor alle afdelingen van gemeenten
In de huidige maatschappij hebben we te maken met een toenemend aantal complexe vraagstukken binnen de gemeente. Door onder andere een groeiende bevolking en vergrijzing wordt het moeilijker om overzicht te behouden op onderwerpen zoals sociaal domein, ondermijning en scholen. Bestuurders willen meer grip krijgen op kwesties die in elkaar grijpen en er is steeds meer behoefte aan een snel inzicht in trends, om te kunnen reageren, anticiperen en om betere beslissingen te maken voor de wijk, de stad en de burgers.

De laatste maanden hebben SAS Analytics en Finaps zich gebogen over bovengenoemde uitdagingen binnen de gemeentemarkt. Omdat we beide als bedrijf gericht zijn op innovatieve, toekomstgerichte oplossingen en streven naar een data gedreven manier van werken, werd het decision board bedacht als toevoeging op het bestaande SAS-gemeentemodel.

Stel dat je direct kunt zien welke meldingen er zijn bij onderwerpen zoals sociaal domein, ondermijning en scholen. Met het Decisionboard kun je deze inzichten bij elkaar brengen, waardoor de gemeente sneller en beter gefundeerd een strategie kan bepalen.

Door middel van kunstmatige intelligentie wordt niet alleen de huidige staat van data overzichtelijk in kaart gebracht maar ook voorspellingen gedaan voor de toekomst. Dit resulteert in een efficiëntere strategie en een veiligere samenleving.
Met het Decisionboard worden dashboards gecombineerd met de meer geavanceerde technologieën zoals Kunstmatige Intelligentie, om niet alleen inzichten te geven over de huidige staat van de data, maar ook vooruit te kijken en voorspellingen te doen.

Het resultaat is niet alleen een oplossing die overzicht en voorspellend vermogen biedt, maar een nieuwe manier van werken, gericht op het oplossen van de huidige problemen binnen de gemeente. Dit zorgt niet alleen voor een efficiëntere strategie, maar ook voor een veiligere samenleving.

Data gedreven werken is geen concept dat je even inkoopt, wij leveren dan ook niet via de pakketjesbezorger, maar helpen gemeente gedurende het traject, onze betrokkenheid blijft tijdens het hele ontwikkelproces.

'Gemeenten zullen aan de slag moeten met analyses en dat is nog best complex. Het vereist veel meer interactie tussen afdelingen, vakspecialisten en IT-ers. Zij zullen samen optrekken, bepalen welke vraagstukken ze op gaan lossen en welke data en tooling nodig zijn om te kunnen analyseren, voorspellen en beslissen. Een data scientist kan iets heel moois bouwen, maar liever hebben wij iets waar de veiligheidsadviseur of de buurtteam-manager mee kan werken.'

In 3 maanden datagedreven werken met de startup service van Finaps.
Om gemeenten kennis te laten maken met het decision board hebben wij een startup service in het leven geroepen waarin wij drie maanden intensief begeleiding bieden in de vorm van dashboard implementatie en trainingen. Hierbij wordt een introductie gegeven in het concept van data gedreven werken binnen een gemeente. Van tevoren wordt gekeken naar de belangrijkste problemen en thema's en aan de hand hiervan worden enkele standaard of custom dashboards geïmplementeerd. Binnen de drie maanden worden meerdere momenten georganiseerd om te reflecteren op de status en het proces. Aan het eind wordt gekeken naar het resultaat en kan een plan voor verdere implementatie worden opgesteld.

Wij gaan graag het gesprek aan met betrokkenen binnen de gemeenten, over welke problemen worden ervaren, waar winst gehaald kan worden met data en hoe het decision board past binnen de huidige structuur. Ons doel, samen een eerste stap zetten naar een data gedreven gemeente die gericht is op de toekomst..

Meer lezen over de subdomeinen van het Decisionboard? Druk dan op een van de buttons in de slider onderaan deze pagina.
Wil je het Decisionboard in actie zien of een live demo aanvragen zodat je zelf de mogelijkheden kunt ervaren, klik dan op de onderstaande button.
Bewoning
De druk op de woningmarkt is groot in de huidige samenleving en veel mensen hebben daardoor moeite met het vinden van een woning. Daarnaast stijgen, door migratie en urbanisatie, het aantal mensen en woningen in de steden met een alarmerende snelheid.
lees meer
Sociaal Domein
Burgers en instanties komen op meerdere manieren in aanraking met de gemeente over het onderwerp Sociaal Domein. Denk bijvoorbeeld aan de thema's zorg, jeugd, participatie en zelfredzaamheid. Al deze thema's zorgen voor een wijd scala aan werk dat moet worden uitgevoerd.
lees meer
Ondermijning
Burgers en bedrijven hebben op verschillende momenten frequent contact met diverse onderdelen van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding en daardoor de behoefte aan andere woning, met alle bijkomende consequenties op het gebied van belastingen, uitkeringen, sociaal vangnet, etc.
lees meer
Scholen
Ondanks de urgentie van het onderwerp blijkt uit onderzoek dat de kwaliteit van het onderwijs de laatste jaren steeds verder afneemt. Dit komt onder andere door problemen zoals een stijgend leraren tekort. Door het in kaart brengen van de bovengenoemde problemen, probeert het Decision Board de achteruitgang van het onderwijs tegen te gaan. Dit wordt gedaan met dashboards, die in een oogopslag laten zien hoe de situatie er per school of per wijk uitziet.
lees meer
VIA
De complexiteit van de gemeentelijke diensten is groot, en ook de werkdruk is hoog. Met de Decision Board oplossing wordt een dynamisch dashboard beschikbaar gemaakt waarbij de verschillende medewerkers binnen de gemeente in een oogopslag kunnen zien welke activiteiten er lopen.
lees meer