SAS Decisionboard | Scholen

“Door het in kaart brengen van de bovengenoemde problemen, probeert het decisionboard de achteruitgang van het onderwijs tegen te gaan.”

Onderwijs is een van de belangrijkste bouwstenen van onze maatschappij. Het zorgt ervoor dat we in de toekomst kunnen blijven ontwikkelen en zelf onderhoudend blijven. Helemaal in de huidige, snel veranderende maatschappij is dit een belangrijk onderwerp.

Ondanks de urgentie van het onderwerp blijkt uit onderzoek dat de kwaliteit van het onderwijs de laatste jaren steeds verder afneemt. Dit komt onder andere door problemen zoals een stijgend lerarentekort, toenemende werkdruk, een groeiend aantal leerlingen met een speciale indicatie (ADHD, Autisme, enz), een verhoogde etnische diversiteit van leerlingen en leraren, een grotere taalachterstand en een veranderende manier van lesgeven door digitalisering

Het decisionboard laat in één oogopslag zien hoe de situatie er per school of per wijk uitziet
Image to go with text

Door het in kaart brengen van de bovengenoemde problemen, helpt het decisionboard de achteruitgang van het onderwijs tegen te gaan. Dit wordt gedaan met dashboards, die in een oogopslag laten zien hoe de situatie er per school of per wijk uitziet. Er kan bekeken worden wat de scores zijn en wat andere belangrijke factoren zijn die daaraan bijdragen. Hiermee wordt een manier van werken gecreëerd die stimuleert om actie te ondernemen op de inzichten die gevonden zijn.

Het resultaat is een efficiëntere manier van werken, een completer beeld van de situatie rondom scholen en acties die uitgevoerd kunnen worden om de achteruitgang van het onderwijs tegen te gaan.

Lees meer

Bekijk hier de decisionboard demo video