Decisionboard | Sociaal Domein

“Onontdekte informatie en voorspellingen voor de toekomst worden in een oogopslag zichtbaar door middel van kunstmatige intelligentie”

Burgers en instanties komen op meerdere manieren in aanraking met de gemeente over het onderwerp Sociaal Domein. Denk bijvoorbeeld aan de thema’s zorg, jeugd, participatie en zelfredzaamheid. Iedereen loopt vroeg of laat de kans om op een of andere manier met deze belangrijke en vaak gevoelige onderwerpen in aanraking te komen

Al deze thema’s zorgen voor een wijd scala aan werk dat moet worden uitgevoerd door verschillende hulpverleners zoals de politie en jeugdzorg. Doordat we te maken hebben met een groeiende bevolking, waar vergrijzing, verduurzaming en digitalisering het werk binnen het Sociaal Domein elk jaar complexer maken, gaat er voor deze hulpverleners belangrijke informatie verloren. Niet onbelangrijk daarbij is dat in het merendeel van de gemeenten grote budgettaire uitdagingen bestaan om de verplichtingen uit het Sociaal Domein, en met name de jeugdzorg, na te kunnen komen. Achterblijvende zorg, onvoldoende zicht op de problematiek en lange wachtlijsten zijn het gevolg.

Alle relevante data overzichtelijk op één plek
Image to go with text

De complexiteit van dit domein vraagt om een integrale aanpak. Door overzicht te creëren, nieuwe inzichten te genereren en voorspellende analyses uit te voeren zorgt het decisionboard ervoor dat alle relevante informatie uit de beschikbare data wordt gehaald. Verschillende dashboards geven hierin een duidelijk beeld van de processen die er voor dit onderwerp spelen binnen de gemeente. Daarnaast is onontdekte informatie in een oogopslag zichtbaar en worden voorspellende inzichten gevonden door het gebruik van Kunstmatige Intelligentie.

Het resultaat is een nieuwe efficiëntere manier van werken die erop gericht is om de huidige en toekomstige uitdagingen binnen het Sociaal Domein aan te kunnen pakken.

Lees meer

Bekijk hier de decisionboard demo video