SAS ontwikkelt door: Van dashboard naar Decisionboard

SAS introduceert een nieuw fenomeen bij gemeenten: het decisionboard, de grotere broer van het dashboard. Dashboards geven zicht en grip op vandaag, decisionboards geven zicht en grip op de toekomst. Het instrument vereist wel een multidisciplinaire aanpak bij een gemeente, zegt Andre van der Meer, adviseur Overheden bij SAS.

Image of author

André van der Meer – Meet Our Team

Adviseur Overheden bij SAS

Amsterdam, 10 – 2021

Het is rap gegaan. Vijf jaar geleden was het dashboard nog een novum en inmiddels zijn alle gemeenten voorzien. ‘We hebben ze bij veel gemeenten helpen bouwen,’ zegt Andre van der Meer. En nu is het tijd voor de volgende stap naar datagedreven werken. Daarvoor biedt Sas in samenwerking met Finaps het decisionboard. ‘Zie het als een actiever werkend dashboard waarmee je data dieper kunt analyseren. Je krijgt meer inzichten door analytische tooling, zoals tekstanalyses, sociale media analyses, scenarioplanning, trendanalyses en optimalisatiemodellen’.

Met het decisionboard speelt SAS in op het toenemend aantal complexe vraagstukken bij gemeenten. Bestuurders willen grip krijgen op kwesties die in elkaar grijpen en er is steeds meer behoefte aan een snel inzicht in trends, om te kunnen anticiperen. Ook willen gemeenten directer de financiële consequenties van de beleidsmaatregelen en uitvoering kunnen zien en daarop proactief kunnen besluiten.

 

‘Neem de Corona-crisis, die het vraagstuk van de dure jeugdzorg complexer heeft gemaakt,’ zegt Van der Meer. ‘Als je snel kunt zien welke meldingen er zijn bij de jeugdzorg, de kinderbescherming, de politie en de gemeente, als je deze data bij elkaar kunt brengen, kun je sneller en beter gefundeerd je strategie bepalen.’

Datagedreven werken is geen concept dat je even inkoopt, weet Van der Meer. SAS levert dan ook niet via de pakketjesbezorger, de betrokkenheid blijft tijdens het hele ontwikkelproces. ‘Gemeenten moeten met analyses aan de slag en dat is nog best complex. Het vereist dat iedereen binnen de gemeente dezelfde data als basis gebruikt en het vereist veel meer interactie tussen afdelingen en tussen vakspecialisten en IT-ers. Zij moeten samen bepalen welke vraagstukken ze op gaan lossen en bepalen welke data en tooling nodig zijn om te kunnen analyseren, voorspellen en beslissen. Een datascientist kan in de keuken iets heel moois brouwen, maar liever hebben we iets dat gecontroleerd in productie kan worden genomen en waar de veiligheidsadviseur of de buurtteam-manager mee kan werken.’

Aan de slag

Van der Meer gaat graag samen met geïnteresseerden in gesprek om te onderzoeken hoe dit hen gaat helpen. ‘De gemeentelijke organisatie moet in beweging komen. Dat kan door vakspecialisten uit verschillende afdelingen samen te brengen in één team en opdrachten te geven die ze moeten uitwerken.

Na analyse van het resultaat kun je besluiten iemand een training te laten volgen, te werken aan betere data of het team uit te breiden met een specialist. Zo leer je de organisatie met data en analytics aan de slag te gaan, terwijl je steeds betere output krijgt om beslissingen op te kunnen nemen. En bij onze dashboardtrajecten hebben we gemerkt dat uitwisseling tussen gemeenten een succesfactor is. Ga bij elkaar op bezoek en deel je ervaringen.’

Image to go with text

Meer te weten komen over het decisionboard? Lees dan meer of bekijk direct de short tour video van het decisionboard.

Bekijk de demovideo!