Energietransitie: SAS helpt bij feiten en fabels De feiten op een rij…

Wat wordt in 2022 het lastigste dossier voor gemeenten?
Bij SAS vermoeden we – nee, voorspellen we – dat dat de energietransitie is.
Bestuurders, politici en ambtenaren moeten hun weg zien te vinden tussen feiten en fabels. Om niet te verzanden kan het Decisionboard van SAS helpen.

Image of author

André van der Meer – Meet Our Team

Adviseur Overheden bij SAS

Amsterdam, 1 – 2022

Iedereen heeft wel een mening over zon en wind en over aardgasvrij, de politiek is hevig verdeeld, inwoners willen weten waar ze aan toe zijn en het is gauw te veel of te duur. Bovenal is er discussie over feiten en fabels: Wat is waar en niet waar? Die discussies zullen blijven zolang je als gemeente geen inzicht hebt in opgaven, resultaten en kosten.

Zeker over de kosten is veel verwarring. Wat kost het aardgasvrij maken van een woning nu werkelijk? Voor het draagvlak is een reële kostenraming en een betrouwbare boodschap cruciaal. Is ook duidelijk bij wie welke kosten terechtkomen? Mensen met een laag inkomen hebben vaak een slecht geïsoleerd huis, oude energie slurpende apparaten en daarmee de hoogste energiekosten. Tegelijk zijn ze het minst in staat om te investeren. Gemeenten moeten sinds dit jaar al extra aan de slag met armoedebestrijding en zeker bij de energietransitie is het nodig deze groep te identificeren. Inkomens en de kwaliteit van woningen zijn data uit verschillende domeinen die het Decisionboard van SAS bij elkaar kan brengen voor het creëren van inzichten.

 

Om aan de slag te kunnen zijn nog meer data nodig. Is bijvoorbeeld bekend hoeveel woningen nog geïsoleerd moeten worden of aardgasvrij moeten worden gemaakt? Hoeveel moet de CO2-uitstoot in de gemeente nog naar beneden, wat is daarvoor nodig? Veel gemeenten laten bovendien de uitvoering over aan lokale energiecooperaties of commerciele bedrijven, maar blijven als regiegemeente wel verantwoordelijk. Dat betekent dat de uitvoerders steeds moeten terugkoppelen over voortgang en planning, informatie die de gemeente nodig heeft om te kunnen sturen.

Actuele cijfers en feiten op een rij hebben helpt bij de sturing en helpt om politieke onrust te voorkomen, omdat samenleving en raad geobjectiveerde informatie krijgen.

Aan de slag

Dan is er nog de verantwoording. Het nieuwe regeerakkoord belooft 35 miljard voor de energietransitie. Ook de gemeenten krijgen naar verwachting hier extra budget uit voor een breed scala aan activiteiten, zoals het houden van keukentafelgesprekken en het uitstootvrij maken van woningen. Al deze acties moeten gepland worden en vooral in detail verantwoord worden aan het ministerie. Ook hier komt het Decisionboard van pas.

 

De reis van de energietransitie is nog maar net begonnen. SAS biedt daarvoor graag het nieuwste vehikel, het Decisionboard, voor inzicht, voor een foutloze communicatie, een reële kostenberaming, een efficiënte planning en een gedetailleerde verantwoording.

Image to go with text

Meer te weten komen over het decisionboard? Lees dan meer of bekijk direct de short tour video van het decisionboard.

Bekijk de demovideo!