SAS Decisionboard | Verwijsindex Applicatie

“De complexiteit van de gemeentelijke diensten is groot, en ook de werkdruk is hoog. Met de decisionboard oplossing wordt een dynamisch dashboard beschikbaar gemaakt waarbij de verschillende medewerkers binnen de gemeente in een oogopslag kunnen zien welke activiteiten er lopen.”

Burgers en bedrijven hebben op verschillende momenten frequent contact met diverse onderdelen van de gemeente. Het gaat om een diversiteit aan, soms onderling afhankelijke, diensten die afgenomen worden. Denk aan een echtscheiding en daardoor de behoefte aan andere woning, met alle bijkomende consequenties op het gebied van belastingen, uitkeringen, sociaal vangnet, etc.

De complexiteit van de gemeentelijke diensten is groot, en ook de werkdruk is hoog. Daardoor is er vaak niet de tijd om collegiaal af te stemmen over bepaalde situaties. Uitzoeken wie met welk dossier bezig is, binnen de veelheid aan informatie systemen, kost te veel tijd. Toch is juist deze afstemming vaak de sleutel om effectiever, en vanuit een vollediger klantbeeld, te kunnen handelen. En de klant krijgt betere dienstverlening.

Met het decisionboard wordt een betrouwbaarder en completer beeld geschetst waardoor betere besluitvorming en dienstverlening mogelijk wordt, in minder tijd.
Image to go with text

Met de decisionboard oplossing wordt een dynamisch dashboard beschikbaar gemaakt waarbij de verschillende medewerkers binnen de gemeente in een oogopslag kunnen zien welke activiteiten er lopen rond een bepaalde persona/bedrijf. We noemen dit de Verwijsindex Applicatie (VIA). Uit diverse gemeentelijke applicaties wordt relevante verwijsinformatie samen gebracht. Dit alles binnen de regels van de AVG. Het doorzoeken van individuele systemen hoeft niet meer. Verschillende invalshoeken ontsluiten de activiteiten (BSN, postcode, etc). De meerwaarde is een betrouwbaarder en completer beeld waardoor betere besluitvorming en dienstverlening mogelijk wordt, in minder tijd.

Lees meer

Bekijk hier de decisionboard demo video