Openbare ruimte is te belangrijk om te verwaarlozen; data helpt

De tekorten in het sociaal domein dwingen veel gemeenten tot bezuinigingen. En daarbij valt het oog vaak op het onderhoud in de openbare ruimte. Maar pas er mee op! Minder onderhoud leidt al snel tot verloedering en vervuiling. Vuil en graffiti trekken in no time nog meer vuil en graffiti aan. Inwoners voelen zich onveiliger, gaan zich ergeren en voelen zich uiteindelijk niet meer verantwoordelijk voor hun leefomgeving. Het wordt zo een vicieuze cirkel. Met de aanpak van SAS – met datasturing en een multidisciplinaire aanpak – kan een gemeente zowel bezuinigen als het onderhoud op niveau houden en een proactieve houding en uitstraling hebben.

Image of author

André van der Meer – Meet Our Team

Adviseur Overheden bij SAS

Amsterdam, 12 – 2021

Te beginnen met die multidisciplinaire aanpak. Het is slim om eerst politie, inwoners, woningbouwcorporatie, boa’s en buurtteams bij elkaar te brengen. Samen spreek je af wat ieders rol is, wie op welke manier zichtbaar is in de wijk, hoe de processen er uit zien en vooral wat je doet met meldingen.

Ten tweede: Maak het inwoners zo gemakkelijk mogelijk om te melden, via een meldpunt, een app, een mail, telefonisch en fysiek bij het klantcontactcentrum.

 

Bij de derde stap kan SAS uitstekend van dienst zijn: breng alle meldingen bij elkaar op één plek, maak het zichtbaar en neem onderbouwde beslissingen met behulp van het Decisionboard. Bedenk welke andere data nog relevant kunnen zijn. Met de samengebrachte data kun je analyseren hoe mensen zich voelen in hun leefomgeving. Dat kun je ook uit de jaarlijkse veiligheidsmonitor halen, maar analyses van bijvoorbeeld berichten op sociale media geven actuelere informatie. Ook kun je met een SAS-Decisiondashboard leren voorspellen in welke buurt overlast gaat ontstaan en waar het gevoel van onveiligheid zal toenemen.

Meten is weten
Meten is weten, en weten is sturen. En dat is stap vier. Direct handelen na een melding is cruciaal voor herstel van vertrouwen en dat proces kun je versterken met een aanpak voor datasturing. Zo kun je met een actueel overzicht niet alleen zorgen voor proactief onderhoud en een efficiënte planning, maar ook snel schade herstellen. Bovenal kun je de boa snel en gericht op pad sturen, naar de plek waar handhaving het hardste nodig is.

De gemeente kan vervolgens met een goede communicatie laten zien dat ze goed in beeld heeft waar er overlast is en dat ze verantwoordelijkheid neemt. Je kunt zo op een verantwoorde manier bezuinigen op het onderhoudsniveau en er tegelijkertijd zichtbaar bovenop zitten als vervuiling, verloedering en onveiligheid dreigt.

Image to go with text

Meer te weten komen over het decisionboard? Lees dan meer of bekijk direct de short tour video van het decisionboard.

Bekijk de demovideo!