De toekomst van Insurance

in Nederland

Vandaag spraken we Harold Mahadew van Verbond van Verzekeraars. Een luchtig gesprek over de verzekeringsmarkt. We spraken over ontwikkelingen en uitdagingen in de markt. Volgens Harold is tijd om sneller nieuwe technologieën te adopteren door samen te gaan werken met InsurTechs startups en scale-ups en andere innovatieve partijen. Hiervoor is het essentieel dat de overheid meer ruimte biedt voor innovatie. Ontdek in dit artikel hoe jij als marktpartij niet achter de feiten aan zal gaan lopen.

Image to go with text

Even voorstellen
Voor wie het nog niet weet; wie is Harold Mahadew en wat is Verbond van Verzekeraars? Harold is in zijn rol als senior beleidsadviseur Distributie en InsurTech Lead verantwoordelijk voor het distributie en InsurTech beleid binnen het Verbond van Verzekeraars. Hij focust zich op het moderniseren van de productontwikkeling en distributie van verzekeringen waarbij het belang van de klant centraal staat. “We zijn een belangenorganisatie en we komen op voor de belangen van verzekeraars. Met onze kennis van en inzicht in risico’s zien wij het als onze primaire taak de risico’s in de samenleving te helpen beheersen. Onze traditionele rol is die van een lobbyclub, maar sinds een paar jaar hebben we een beweging naar een open platform ingezet. Samen met onze partners bevorderen we preventie, organiseren we risicosolidariteit in de samenleving en zorgen we voor toegankelijke verzekeringen.”

Associate partnership
Het open platform van Verbond van Verzekeraars brengt leden, klanten en partners bij elkaar. Het associate partnership staat daarbij onder andere open voor partijen die geen verzekeraar zijn, maar wel actief opereren in de waardeketen van verzekeraars. InsurTech dus. Het doel is om meerwaarde te creëren en onder andere innovatie te faciliteren. Wel zo handig, op deze manier kunnen verzekeraars hun maatschappelijke rol zo goed mogelijk vervullen. Tegelijkertijd krijgen InsurTechs en innovatieve bedrijven de mogelijkheid om te groeien en hun innovatieve ideeën te delen. Meer informatie over het associate partnership is hier te vinden.

De grote uitdaging in de verzekeringswereld
Volgens Harold is het erg belangrijk om te realiseren dat de verzekeringsmarkt een sterk gereguleerde markt is. Als verzekeraar opereer je in een driehoek van marktontwikkelingen, wet en regelgeving en toezicht. De huidige ruimte om snel op technologie gebaseerde (commerciële) producten en diensten in de markt te zetten is zeer beperkt. Er zijn blokkades in de regelgeving en het toezicht. Dit maakt innovatie extra uitdagend met als resultaat dat de verzekeringswereld soms ietwat traditioneel overkomt. De klant heeft echter geen boodschap aan deze uitdagende omstandigheden. Zij verwachten gemak, een ultieme klantbeleving, dit zijn ze gewend van nieuwe spelers zoals Big Techs. Daar wringt ook de schoen, omdat deze spelers nieuwe risico’s creëren en bijvoorbeeld niet aan dezelfde distributieregels voldoen, die wel voor verzekeraars gelden. Er zijn dan ook nieuwe distributieregels noodzakelijk. onderzoek van DNB.

Het Verbond bepleit een gelijk speelveld. Het is essentieel om de distributieregels te moderniseren en er ruimte komt in de wet- en regelgeving en het toezicht om kunnen experimenteren met nieuwe technologieën. Hierbij kijken wij ook naar wat de sector zelf moet doen, onder andere het onboarden van InsurTech te versnellen.

“Er moet ruimte worden gecreëerd om innovatie en experimenten mogelijk te maken.”

Sleutelontwikkelingen in de verzekeringswereld
Er zijn drie grote ontwikkelingen gaande in het verzekeringsland: realiseren Regulatory Sandbox, samenwerking opzoeken met nieuwe InsurTechs en Open Insurance.

  1. Regulatory Sandbox
    Het Verbond van verzekeraars maakt zich sterk om een Regulatory Sandbox in Nederland neer te zetten. Dat is een proeftuin waarin bedrijven nieuwe innovaties kunnen testen los van de strenge beperkingen van regelgeving die innovatieve ideeën vaak al aan het begin afremmen en laten stranden. Een echte enabler voor innovatie. Nieuwe commerciële producten en diensten waar klanten mee zijn geholpen komen dan sneller op de markt. En op de markt wordt vervolgens getest of een oplossing echt in een behoefte voorziet. Nederland loopt op dit vlak internationaal achter. Een dergelijke Sandbox-omgeving bestaat in Australië, het Verenigd Koninkrijk en meer recent Italië. Het is tijd om Nederland op Europees niveau op de kaart te zetten, te versnellen en blokkades voor innovatie op te heffen.

  2. Samenwerken met nieuwe InsurTechs
    De wereld van InsurTechs is ‘booming’ op dit moment. Jaarlijks worden er miljarden geïnvesteerd en dat is terug te zien in de proposities van deze bedrijven. InsurTechs hebben concrete oplossingen voor vraagstukken waar de klant mee geholpen is. Er zijn meerdere paden om te innoveren, maar Harold vindt samenwerking met InsurTech de snelste manier om te innoveren en op te schalen. Hierbij zijn partnerships essentieel. Het Verbond werkt op dit vlak nauw samen met de InsurTech Hub München en Plug and Play InsurTech. Het nieuwe MLT 2022-2024 bevat concrete acties vanuit het Verbond op dit vlak.

3. Open Insurance gaat een belangrijke rol spelen
Open Insurance is een hot topic op dit moment. Door het met nadrukkelijke instemming van de klant (“consent”) delen van data binnen de keten, maar vooral tussen verschillende sectoren kunnen verzekeraars nieuwe producten en diensten ontwikkelen en op de markt zetten. Heel belangrijk hierbij is dat de klant altijd de regie houdt. Voor het Verbond zijn cruciale thema’s hierbij het gelijke speelveld, datareciprociteit (niet alleen data van anderen gebruiken, maar ook data zelf delen) en het cross-sectorale data delen. Bij cross-sectorale data delen gaat het om data uit verschillende sectoren van de economie. Dit data delen moet in wetgeving geborgd worden, anders loop de klant te veel risico en dat willen wij niet.

De Europese commissie komt binnenkort met conceptregelgeving. De inzet van het Verbond is om de kaders van het Open Insurance-raamwerk goed neer te zetten.

Hoe open ‘Open Insurance’ er in de realiteit uit komt te zien, is dus nog de vraag. Het is nu afwachten welke kaders de Europese commissie precies zal stellen. De experts en diverse Influencers zijn er al over uit: Open Insurance gaat een ware ‘gamechanger’ zijn.

Wat kunnen we leren van andere sectoren?
Innovatie in de autobranche (voor schadeverzekeringen erg belangrijk)
De autobranche was tot voorkort een traditionele markt. Totdat autofabrikanten ook gingen samenwerken met kleine startups.. Door kruisbestuiving tussen de autofabrikanten en startups werd er supersnel geïnnoveerd. De traditionele autofabrikanten werden aangestoken door de startup cultuur. Inmiddels zit bijna iedere moderne auto vol met nieuwe technieken die van startups afkomen: zelfrijdende auto’s, automatisch inparkeren, detectie van mens en dier in de nacht, communicatie met infrastructuur zoals stoplichten. Vergeet de hele elektrische revolutie niet. Door de samenwerking met startups zijn innovaties binnen korte tijd in productiemodellen terecht gekomen. Daar kunnen we in de sector zeker van leren. Nieuwe verzekeringsproducten kan de sector ook met nieuwe spelers als startups ontwikkelen en distribueren.

Boodschap: Start met experimenteren
De verzekeringswereld bevindt zich in een ware transitie. Nieuwe spelers op de markt, ruimte voor Open Insurance en nieuwe businessmodellen ontstaan.

De boodschap van Harold is duidelijk: “Start met experimenteren! Ga in zee met startups die voldoen aan een specifieke behoefte in de markt met hun gerichte oplossing.” Hij gaat zelfs nog een stap verder in zijn advies: “Ga partnerships aan met tien InsurTech startups tegelijkertijd. Ja, een paar daarvan zullen mogelijk niet brengen wat je er van had verwacht. Echter, je doet tegelijkertijd met zoveel partijen ervaring op., die ervaring kan je meenemen naar de toekomst.”

Heb je al eigen ideeën en wil je die verder ontwikkelen? Ga dan de samenwerking aan met innovatieve IT bedrijven.

“Door de samenwerking met startups zijn innovaties binnen korte tijd in productiemodellen terecht gekomen.

Thought Leader Talks

Bekijk alle verhalen