Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Finaps B.V. persoonlijke gegevens en cookies gebruikt

Vraag:

Welke gegevens verzamelen wij?

Antwoord:

Finaps verzamelt de volgende gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, leeftijd, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres)
 • Land waar u zich bevindt
 • Taal die u gebruikt
 • Welke pagina u bezoekt op onze website (bekeken pagina’s, gegevens wanneer de pagina is bezocht, land/stad waar u vandaan komt

Vraag:

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Antwoord:

 • U verstrekt de hierboven genoemde gegevens rechtstreeks aan Finaps. Wij verzamelen gegevens en verwerken gegevens wanneer u:
 • Onze website gebruikt of bekijkt via de cookies van uw browser.
 • Vrijwillig feedback geeft op onze website of solliciteert op een vacature op onze website.
 • Bij het indienen van het contactformulier voor vragen.

Vraag:

Hoe zullen wij uw gegevens gebruiken?

Antwoord:

Finaps verzamelt uw gegevens:

 • Om onze bedrijfswebsite te kunnen beheren en onze gegevensbeveiliging te kunnen verbeteren. Voor deze verwerking beroept Finaps zich op haar gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigd belang bestaat uit het belang van Finaps om een goed functionerende website en veilige diensten te hebben. Voor meer informatie over deze verwerking, zie sectie “Wat zijn cookies?”.
 • Om onze website kunnen verbeteren op basis van de gebruikerservaringen en feedback die wij van u hebben ontvangen; dit omvat het verbeteren van de navigatie en de inhoud van onze sites. Voor deze verwerking vertrouwt Finaps op uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden tot het moment van intrekking. Voor meer informatie over deze verwerking, zie de rubriek “Wat zijn cookies?”.
 • Voor het verwerken van door u gegeven feedback op onze website en u e-mailen met nieuws en updates over ons bedrijf wanneer u zich via onze website heeft aangemeld. Voor deze verwerking vertrouwt Finaps op uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking.
 • Voor wervingsdoeleinden, wanneer u heeft gesolliciteerd op een vacature op onze website. Voor deze verwerking baseert Finaps zich op de noodzakelijke stappen die door Finaps op uw verzoek worden ondernomen voorafgaand aan het eventueel aangaan van een arbeidsovereenkomst. Indien u deze gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij uw sollicitatie helaas niet in behandeling nemen.
 • Voor het verlenen van diensten aan onze klanten wanneer zij vragen hebben. Voor deze verwerking baseert Finaps zich op uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden tot het moment van intrekking.

Finaps deelt uw persoonsgegevens niet met derden en geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Vraag:

Hoe slaan wij uw gegevens op?

Antwoord:

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Ons bedrijf is ISO 27001 gecertificeerd, waaruit blijkt dat wij ons inzetten voor de bescherming van informatie van onze gebruikers en ons bedrijf.

We kunnen de gebruikersgegevens bewaren zolang u gebruik blijft maken van de geleverde diensten of zo lang als nodig is om de in het beleid uiteengezette doeleinden te vervullen en om toe te passen met de toepasselijke wet-en regelgeving. Finaps bewaart uw gebruikersgegevens (persoonlijke identificeerbare informatie) voor een bewaarperiode van 30 dagen op de database van onze website.

Vraag:

Hoe neemt u contact op met marketing?

Antwoord:

Na uw verzoek daartoe wil Finaps u graag nieuws en informatie sturen over onze diensten die u mogelijk interessant vindt. Indien u heeft ingestemd met het ontvangen van marketing e-mails, kunt u zich op een later tijdstip altijd weer afmelden.

U heeft te allen tijde het recht om Finaps ervan te weerhouden contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden. Als u niet langer wenst te worden gecontacteerd voor marketingdoeleinden, stuur dan een bevestiging naar info@finaps.nl.

Vraag:

Wat zijn uw rechten inzake gegevensbescherming?

Antwoord:

Finaps wil er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang – U hebt het recht Finaps te verzoeken om kopieën van uw persoonsgegevens die wij op onze website hebben opgeslagen. Wij kunnen u voor deze dienst een kleine vergoeding in rekening brengen indien u kopieën van uw persoonsgegevens opvraagt.
Het recht op rectificatie – U heeft het recht Finaps te verzoeken onjuiste informatie te corrigeren. U heeft ook het recht Finaps te verzoeken informatie aan te vullen die onvolledig is.
Het recht op wissen – U heeft het recht Finaps te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Finaps kan dit verzoek onder bepaalde voorwaarden afwijzen.
Het recht op beperking van de verwerking – U heeft het recht Finaps te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Finaps kan dit verzoek onder bepaalde voorwaarden afwijzen.
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Finaps. Finaps kan dit verzoek onder bepaalde voorwaarden afwijzen.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U heeft het recht Finaps te verzoeken de door ons verzamelde gegevens over te dragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u. Finaps kan dit verzoek onder bepaalde voorwaarden afwijzen.

Als u een verzoek indient om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Voor al deze vragen kunt u contact met ons opnemen via e-email: info@finaps.nl. Ons veiligheidsteam zal deze vraag verder behandelen.

Vraag:

Wat zijn cookies?

Antwoord:

De website van Finaps maakt gebruik van functionele cookies, prestatiecookies en soortgelijke technieken om de gebruikerservaring te optimaliseren. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard loginformatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij automatisch informatie van u verzamelen door middel van cookies of soortgelijke technologie.

Voor meer informatie, bezoek www.allaboutcookies.org.

Vraag:

Hoe gebruiken wij cookies?

Antwoord:

Finaps gebruikt cookies op een aantal manieren om uw ervaring op onze website te verbeteren, waaronder:

 • Inzicht krijgen in hoe u onze website gebruikt
 • Monitoren welke pagina’s worden bezocht voor het verbeteren van het afstemmen op de behoeften van de klant
 • U te voorzien van bepaalde functies, zoals video’s.

Vraag:

Welke soorten cookies gebruiken wij?

Antwoord:

Er zijn een aantal verschillende soorten cookies die onze website gebruikt wanneer u toestemming geeft voor de cookies:

Noodzakelijk – Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Het is niet mogelijk om deze cookies uit te schakelen op onze website. Deze cookies zullen geen enkele vorm van persoonlijk identificeerbare informatie opslaan.

Voorkeuren
 – Finaps gebruikt deze cookies zodat wij u herkennen op onze website en uw eerder gekozen voorkeuren onthouden. Hierbij kunt u denken aan welke taal u prefereert, de locatie waar u zich bevindt en veranderingen in lettertypes en/of tekstgroottes. Deze cookies zijn bedoeld om de functionaliteit van de website te verbeteren en personalisatie toe te voegen. Een mix van first-party en third-party cookies wordt gebruikt (Google Analytics, Google Maps, MailChimp, YouTube).

Statistieken – Finaps gebruikt deze cookies om na te gaan hoe gebruikers onze website hebben bereikt, en hoe ze omgaan met en bewegen op de site. Het stelt ons in staat om bezoeken en verkeersbronnen te tellen zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Alle persoonlijk identificeerbare informatie van deze cookies zal worden geanonimiseerd. Deze cookies laten ons weten welke functies op de site het beste werken en welke functies op de site kunnen worden verbeterd. Cookies van derden zijn statistiektools, zoals Google Analytics en Google maps.

Marketing & Social Media – Voor marketing gebruikt Finaps deze cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website, de inhoud die u hebt bekeken, de links die u hebt gevolgd, en informatie over uw browser, apparaat en uw IP-adres. Ze kunnen worden ingesteld via de toepasselijke reclamepartners. Deze cookies slaan geen direct persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw gebruikte browser en internetapparaat. Advertising third-party cookies zijn Google Ads, Facebook Ads, en LinkedIn Ads. Voor sociale media gebruikt Finaps deze cookies zijn een set van sociale media diensten die wij hebben toegevoegd aan de website om u in staat te stellen onze inhoud te delen met uw vrienden, collega’s, of netwerk in het algemeen. Ze zijn in staat om uw browser te volgen op andere websites en een profiel op te bouwen van uw interesses. Sociale media cookies zijn YouTube plugins, Facebook, LinkedIn, en share buttons. Als u geen toestemming geeft voor deze cookies, dan kunt u de video’s niet bekijken.

Niet-geclassificeerd – Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die wij samen met de aanbieders van de individuele cookies aan het classificeren zijn.

Voor alle hierboven genoemde cookies is ons bewaarbeleid op de website ingesteld op 30 dagen. Na de 30 dagen worden de opgeslagen gegevens van de website verwijderd.

Vraag:

Hoe beheert u uw cookies?

Antwoord:

Wanneer u onze website bezoekt, kunt u het gebruik van reclame- en analytische cookies accepteren of weigeren. In het algemeen kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert, en op deze website leest u hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen.

Vraag:

Wat is het privacybeleid van de tools die we gebruiken?

Antwoord:

Hierbij het privacybeleid van andere websites met betrekking tot de marketing- en analyse-instrumenten die wij gebruiken:

– Facebook
– Google
– LinkedIn
– MailChimp
– YouTube

Vraag:

Wat zijn de laatste wijzigingen in ons privacybeleid?

Antwoord:

Finaps houdt haar privacybeleid regelmatig bij en plaatst eventuele updates op deze webpagina. Het privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 17 augustus 2020.

Vraag:

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Antwoord:

Als u vragen heeft over Finaps’ privacybeleid, en de gegevens die we over u bewaren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@finaps.nl.

Vraag:

Hoe neem ik contact op met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit?

Antwoord:

Indien u een klacht wenst te melden of indien u van mening bent dat Finaps uw bezorgdheid niet op een passende manier heeft behandeld, kunt u contact met ons opnemen via info@finaps.nl of rechtstreeks een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.